BEDRIFT

Hjemmeside er for mange bedrifter deres ansikt utad og både tekst, layout og bilder er viktig for hvordan man blir oppfattet. Ofte ser en gode hjemmesider med bra tekst, men når en så går inn på bilde av ansatte så er det en lett blanding av tilfeldige bilder med ulik kvalitet. Bilder har en helt annen betydning i dag enn for kort tid siden og brukes i enkelte sammenheng i stedet for ord eller som illustrasjon sammen med tekst.

Firmaets ansikt utad!