Pris

Det er vanskelig å gi en eksakt pris fordi det er så individuelt hva hver enkelt ønsker av bilder.

Forskjell på bedriftsfotografering og annen fotografering er at digitale filer utleveres til fri bruk.

Ved kjøp av større mengde bilder reduseres pris per fil.

Pris for fotografering i studio er kr 1000,- eks moms for enkeltperson eller liten gruppe.

Fotografering på bedrift er kr 750.- eks moms per time + 1500,- for flytting av fotoutstyr, innenfor bergensområdet.

Videre betaler en per fil en ønsker å benytte og for eventuell sammensetning av kollasjer.

Be om individuell pristilbud ut fra det behov du/dere har.

E3431-lang