Praktisk gjennomføring

Planlegging Det viktigste med bedriftsfotografering er god planlegging. Før bildene tas er det viktig å tenke igjennom hva bildene skal brukes til slik at en tar de » riktige» bildene. Mitt arbeide er mye lettere dersom kunden har en ide om hva de kan tenke seg av bakgrunn og stil de ønsker på bildene, men ofte har en ikke noen formening og da kommer jeg gjerne med innspill slik at en kan lage en plan i felleskap før fotograferingen. Jeg er fleksibel og åpen for nye ideer som kan gi unike bilder, men som sagt så må en ha en plan før fotograferingen starter slik at alt flyter greit.

Hvor skal bildene tas Bildene kan tas i studio, på arbeidsplassen eller eventuelt et annet sted. Fordelen med å ta bilder i studio er at jeg har alt mitt fotoutstyr tilgjengelig og kan være klar når dere kommer. Er det en som ikke kan være tilstede den dagen kan vedkommende komme en annen dag og skulle det komme nye ansatte i ettertid, så kan de komme alene til studio og ta like bilder til resten. Er det mange som skal fotograferes og en har liten tid så foretrekker ofte bedriften at jeg kommer dit for ikke å miste mye arbeidstid for de ansatte. En kombinasjon er også vanlig, da en kanskje ønsker bilder fra miljøet i bedriften, men i tillegg vil ha rene portretter med for eksempel hvit bakgrunn.

Sammensetning av bilder Noen ganger er det praktisk å «sy» sammen et gruppebilde, det vil si å aktivt bruke photoshop til å få et ønsket bilde. Fordelen er at en kan velge det beste bilde av hver enkelt og legge til og trekke fra ansatte som måtte komme og eventuelt slutte i bedriften. Jeg er også åpen for å lage kollasjer hvor en kan blande inn skrift og effekter og få unike bilder.

_DSC9416-lang